Het is voor mij als kunstenaar, orgaan van een samenleving de taak om alternatieve verbeeldingen te ontwikkelen. Deze verbeelding komt tot stand door een dialoog met mensen over onze gemeenschappelijke visie voor de openbare ruimte, aangezien dit de plaats is die ons verbind, onze gedeelde ruimte. In de Meierij vroeg ik de bewoners: ‘wat zou jij doen mocht je de architect van de buurt zijn?’

De mensen die ik tot nog toe ontmoette, hebben elk hun eigen idee over deze ruimte. Het zijn deze ideeën die ik getracht heb te verzamelen, eerst in geluidopnames van onze gesprekken, later in mijn eigen teksten, en uiteindelijk in tekeningen die zij voor mij maakten.

De bewoners zijn in dit artistiek project de architecten die de gedeelde ruimte van de buurt vormgeven. Hun schetsen vertalen hun ideeën over de ruimte die zij met elkaar en met toevallige passanten delen. Doorheen alle tekeningen komen hun gemeenschappelijke verlangens zichtbaar, al tekent elke deelnemende bewoner in een eigen stijl hun persoonlijke vorm. Los van de stijl, noch de vorm dat getekend wordt, wil ik met hun ideeën in de buurt de Meierij aan de slag gaan.

Het is opvallend dat elk individu die zich open stelt in een ontmoeting, een idee achter laat dat de ander, een bewoner, een passant, uitnodigt om de gedeelde ruimte op een andere manier te gebruiken dan dat die vandaag georganiseerd is.

De ideeën die deelnemende bewoners getekend hebben, geef ik een plaats in de gedeelde ruimte van de Meierij. Sommige van die ontwerpen komen meermaals voor en tonen een gedeeld verlangen tussen bewoners, bijvoorbeeld een basketbalveld, een bbq-plaats, een ontmoetingsruimte,… Net als een technisch tekenaar ga ik met de ontwerpen, dat verlangen aan de slag en vertaal die naar het genormaliseerd tekenplan. Al bestaat mijn plan niet uit papier of een computerscherm, maar uit de publieke ruimte zelf waarbij de verhouding tussen de getekende en de ware grootte 1 op 1 is.

Tijdens de eerste actie waarbij ik het verlangen naar een bushalte fysiek in het landschap uitzet, wordt ik aangesproken door een jonge vrouw. Zij is opgetogen en vraagt me welke buslijn hier in de toekomst zal stoppen.