ENG

I experience the echo of the colonial past louder and louder when leaving the paved paths, just like voices that are carried by a wind. Curious, I allow myself to be carried away, stepping past erected walls so high that only the tower crane comes out of it. Along the wall the wind picks up with in the wake only with myself and the echoes of invisible voices. At the top of the air, the crane arms are obeying with the wind, synchronously as if the resistance in the engine room is non-existent. It feels icy cold when the north-northwest wind turns into Mistral, a brutal force that compresses echoes into a murmur. The echoes have become words spoken by people standing still at the intersection. Felix Piath is another world, one where paved paths cease to exist. Although the quarter shares the same daylight, this place remains concealed in shadow by the raised facades around it.

NL

De echo van het koloniaal verleden ervaar ik in het verder dwalen steeds luider bij het verlaten van de geplaveide paden, net als stemmen die zich laten dragen door een wind. Nieuwsgierig laat ik mezelf meevoeren waarbij ik langsheen opgetrokken muren stap zo hoog dat nog enkel de toren kraan er bovenuit komt. Hierlangs de muur trekt de wind aan met in het zog alleen met mezelf en de echo’s van onzichtbare stemmen. Boven in de lucht draaien de kraanarmen gehoorzamend met de wind mee, synchroon alsof de weerstand in de machinekamer onbestaande is. Het voelt ijzig koud als de noord- noordwestenwind zich tot de Mistral vormt, een brute kracht die de echo’s tot een gemurmel comprimeert. Die stemmen slaan me hier op het einde bij het oversteken van de straat hard schreeuwend in het gezicht. De echo’s zijn woorden geworden uitgesproken door mensen die op de kruising stil staan. Ik bevind me in een andere wereld, één waar geplaveide paden ophouden te bestaan. Al deelt de quartier hetzelfde daglicht toch blijft deze plaats door de opgetrokken façades erom heen in een schaduw verhuld.