De publieke ruimte als hedendaagse kunst is zoals het leven zelf. Het is geen project op zich maar een ruimte waarin je kan bewegen, relaties aangaan met anderen en de omgeving. Het is de ruimte waar hegemonie geen plaats krijgt en het individu existeert. ’22hertz Hotel’ is een actie dat zich ontwikkeld in die openbaarheid, gegidst door ontmoetingen met dagelijkse gebruikers. Waarbij het landschap de protagonist is die tijdens het kunst festival ‘Sorry Not Sorry!’ in de actie bevraagt wordt.

met dank aan: Pero, Toni, Kori, Goran, Dimo, Marian, Cinan, Kadir, Efndie, Fatih, Spedion, Vlarko, Panon en Tony.