Doorheen het gebouw kom je met een gepaste sleutel op ongebruikelijke plaatsen. Ruimtes die vanuit hun functie ingevuld worden, zoals … Meer